1. Služby imobilným zákazníkom

Zákazníci s problémom mobility môžu v prípade nutnosti odovzdania, alebo doručenia dokumentov KRS jednoducho objednať kuriéra KRS. Pre podklady prídeme k vám domov a vybavíme všetku možnú agendu, ktorá sa dá vyriešiť doma. Stačí nás kontaktovať telefonicky a objednať si kuriéra KRS.

2. Mediácia

Napredovaniu objektov často bráni dohoda medzi susedmi. Všetky strany majú svoj názor a predovšetkým aj argumenty na jeho podporu. Stretávame sa s tým, že takéto spory sú často „neriešiteľné“ a napriek snahe brzdia napredovanie domu.

Riešením môže byť mediácia. Je to služba, ktorá sa zameriava na dosiahnutie čo najrýchlejšej dohody medzi spornými stranami. Mediátor pochopí skutočné príčiny problému a vytvorí prostredie na dosiahnutie zhody. Celý proces je finančne nenáročný a mal by trvať maximálne tri stretnutia a zdanlivo neriešiteľný problém sa môže v krátkom čase úplne vyriešiť. Výsledkom bude dohoda, ktorá umožní realizovať aktivity, prospešné pre Váš objekt, alebo dom.

V prípade záujmu sa prosím informujte na podrobnosti. Všetky spôsoby kontaktovania nájdete v sekcii kontakty.

3. Prehodnotenie úverov

Úvery, ktoré boli získané v minulosti môžu už dnes byť nevýhodné. Existujú spôsoby, ako dosiahnuť výhodnejšie financovanie už pri začatých úveroch a znížiť tak náklady pre každú jednu domácnosť. Pripravili sme pre Vás možnosť prehodnotenia úverových podmienok a zanalyzovaní možností dosiahnutia lepších podmienok v rovnakej, alebo inej inštitúcii. V krátkom čase Vám dokážeme poskytnúť možné alternatívy, ktoré následne spoločne na schôdzi prehodnotíte. Pokiaľ Vás niektorá z alternatív presvedčí, zrealizujeme celú transakciu.

V prípade záujmu sa prosím informujte na podrobnosti. Všetky spôsoby kontaktovania nájdete v sekcii kontakty.

4.Prenájom nehnuteľnosti

Prenájom bytových, alebo nebytových priestorov nie je jednoduchou úlohou. Naše skúsenosti so správou nehnuteľností ponúkame majiteľom bytov a spoločenstvám vlastníkov. Prevezmeme na seba všetky aktivity spojené s hľadaním nájomcu, zazmluvnením nájomcu, správou nehnuteľnosti, príjmom nájomného a úhradou ďalších poplatkov. Odbremeníme Vás teda od takmer všetkých starostí s nájomcami.

V prípade záujmu sa prosím informujte na podrobnosti. Všetky spôsoby kontaktovania nájdete v sekcii kontakty.