Kontakty

 

Spoločnosť: 

názov: Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. 
v skrateke: K.R.S., s.r.o. 
IČO: 35696583 
IČ DPH: SK2020349804 
DIČ: 2020349804 
zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo 11557/B 

Adresa: 

sídlo: H. Meličkovej 1/E, 841 05 Bratislava 
poštová adresa: PO BOX 54, 840 00 Bratislava 44 

 

Internet: 

Matej Hollý: matej.holly@krs.sk
Ing. Miloslav Putera: miloslav.putera@krs.sk
Viera Sýkorová: viera.sykorova@krs.sk
Eva Mazáčová: eva.mazacova@krs.sk
Ing. Dana Geletová: dana.geletova@krs.sk
Stanislava Gajdošíková: stanislava.gajdosikova@krs.sk
Patrícia Skalošová:patricia.skalosova@krs.sk
Katarína Sepešiová:
 katarina.sepesiova@krs.sk
Rastislav Šuplata rastislav.suplata@krs.sk
Miriam Pešinová miriam.pesinova@krs.sk

 

Telefónne čísla: 

recepcia: 02/323 638 31 
ekonomické odd.: 02/323 638 22 
evidencia platieb: 02/323 638 32, 33 
Správcovia:
Viera Sykorova 02/323 638 44 
Rastislav Šuplata 02/323 638 45 
Ing. Dana Geletová 02/323 638 42 
Eva Mazáčová 02/323 638 41 

 

 


Zobraziť lokalitu