Zoznam domov

V zozname nájdete linky ku stránkam jednotlivých domov, ktoré spravujeme na základe zmluvy o výkone správy. Domy, v ktorých sú založené spoločenstvá vlastníkov vlastné stránky nemajú

 

Zoznam podľa ulíc:

Eisnerova
Dúbravská cesta
Gabčíkova
Hodálova
Jamnického

 

Janka Alexyho
Jurigovo námestie
Koprivnická
Kuklovská
Lackova
Na Revíne
Odborárska
Pod Rovnicami
Staré Grunty

Zoznam s možnosťou zoraďovať objekty

Číslo objektu Ulica Správca
001 Adámiho 1-5 Viera Sýkorová
004 Adámiho 12-22 Viera Sýkorová
010 Nováckeho 1-5 Viera Sýkorová
011 Nováckeho 2-8 Viera Sýkorová
017 Segnerová 4 Viera Sýkorová
018 Segnerová 6 Viera Sýkorová
021 Karloveská 6-10,Tilgnerova 1-15 Viera Sýkorová
045 Kuklovská 1 Viera Sýkorová
048 Lackova 7 Viera Sýkorová
078 Na Revíne 29/D Viera Sýkorová
081 Púpavová 46-50,Borská 1-7,Zohorská 2-6 Viera Sýkorová
007 Jurigovo nám.11-15 Eva Mazáčová
031 Hlaváčikova 4 Eva Mazáčová
053 Majerníkova 2-6 Eva Mazáčová
054 Ľ.Fullu 4-10 Eva Mazáčová
055 Ľ.Fullu 3 Eva Mazáčová
056 Ľ.Fullu 5 Eva Mazáčová
057 Majerníkova 3-9 Eva Mazáčová
058 Matejkova 2-6 Eva Mazáčová
059 Matejkova 8-12 Eva Mazáčová
060 Matejkova 14-18 Eva Mazáčová
061 Majerníkova 14-16 Eva Mazáčová
062 Majernkova 30-34 Eva Mazáčová
063 Pribišova 21-25 Eva Mazáčová
064 Majerníkova 36-40 Eva Mazáčová
073 Ľ.Fullu 24-28 Eva Mazáčová
079 Eva Mazáčová
082 Matejkova 20 Eva Mazáčová
083 Veternicová 3-7 Eva Mazáčová
086 Ľ.Fullu 14-22 Eva Mazáčová
002 Gercenova 8A, 8H Rastislav Šuplata
014 Segnerova 3 Rastislav Šuplata
029 Gercenova 6a/6b Rastislav Šuplata
033 Matejkova 45 Viera Sýkorová
034 Matejkova 47 Viera Sýkorová
040 Nad Lúčkami 16 Rastislav Šuplata
049 Lackova 1 Rastislav Šuplata
075 Dúbravská cesta 9 Rastislav Šuplata
076 Eisnerova 9-13 Rastislav Šuplata
085 Odborárska 34-36 Rastislav Šuplata
089 Staré Grunty 9a/9b/9c Rastislav Šuplata
003 Adámiho 2-10 Ing.Dana Geletová
005 Adámiho 13-17 Eva Mazáčová
006 Jurigovo nám. 1-3 Viera Sýkorová
008 Gabčíkova 2-6 Ing.Dana Geletová
012 Hodálova 1-3 Eva Mazáčová
019 Líščie údolie 63-71 Ing.Dana Geletová
020 Líščie údolie 73-79 Ing.Dana Geletová
024 Pod Rovnicami 21-29 Ing.Dana Geletová
025 Karloveská 16-20,Fadruszova 2-8,Kempelenova 13-17 Ing.Dana Geletová
028 Karloveská 26-30,Fadruszova 13-25 Ing.Dana Geletová
051 H.Meličkovej 15/15A Ing.Dana Geletová
052 H.Meličkovej 17/19/19A Ing.Dana Geletová
065 Pribišova 39-45 Eva Mazáčová
090 Koprivnica Rastislav Šuplata
091 Hlaváčikova 35A, 35B Eva Mazáčová
093 Nad Lúčkami 6 Viera Sýkorová
094 Nad Lúčkami 8 Ing.Dana Geletová
095 Janka Alexyho 11,13 Rastislav Šuplata