Registrácia na stránku

04-06-2010 09:40 napísal Hollý Matej

Základné informácie o registrácii.

 

Možnosť zaregistrovať sa na tejto stránke je určená výlučne pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch, ktoré spravujeme. V prípade domov, kde sú založené spoločenstvá vlastníkov a pre ktoré zabezpečujeme dohodnuté činnosti, je možná registrácia len na základe osobitnej dohody s predsedom spoločenstva. V prípade, že osoba je vlastníkom viacerých nehnuteľností v domoch, ktoré spravujeme stačí jej jedna registrácia, v rámci ktorej získa prístup k informáciám o všetkých týchto nehnuteľnostiach.

 

Súčasné výhody registrácie na stránke.

 

1. Presmerovanie vlastníka po prihlásení na stránku domu, v ktorom vlastní nehnuteľnosť.

2. Pre registrovaných užívateľov sú na stránke domu prístupné podrobnejšie informácie oproti verejnému prístupu. Konkrétne sa jedná o zápisnice zo schôdzi vlastníkov, mená zástupcov vlastníkov, diskusné fórum určené výhradne pre vlastníkov z domu.

3. Registrovaní vlastníci sú informovaní o udalostiach v dome automatizovanou emailovou notifikáciu. Jedná sa o oznamy, ktoré sú v súčastnosti oznamované na vchodových dverách alebo vo vývesných skrinkách alebo  na stránke domu. Výhodou je, že v prípade odstránenia oznamov z vchodových brán, sa k Vám dôležité informácie dostanú. Táto služba je tiež dôležitá, pre vlastníkov, ktorí vo svojich bytoch nebývajú. 

 

Plánované služby pre registrovaných vlastníkov.

 

1. Možnosť nahlasovania zmien počtu osobomesiacov a stavu vodomerov.

2. Získavanie informácií o platbách.

3. Získavanie informácií o stave fondu opráv.

4. Získavanie informácií o aktuálnej skladbe platobného predpisu.

5. Žiadosť o zmenu výšky platobného predpisu.

 

Postup pri registrácií.

 

Informácie, ktoré sú alebo budú prístupné pre registrovaných vlastníkov je potrebné chrániť, preto sme sa rozhodli neumožniť registráciu online, ale iba prostredníctvom písomnej žiadosti a čestného prehlásenia vlastníka. Žiadosť nájdete v pod touto novinkou ako aj na stránke Kde vybavím. Po vyplnení žiadosti ju treba doručiť, osobne alebo poštou na adresu uvedenú  v kontaktoch. "Prihlasovacie meno a heslo Vám zašleme na emailovú adresu uvedenú v žiadosti.

 

 

Späť